OrdetOgIsrael.dk Aktuelt http://www.OrdetOgIsrael.dk/ Nyheder da-dk OrdetOgIsrael.dk http://www.OrdetOgIsrael.dk/images/icon_site_o.jpg http://www.OrdetOgIsrael.dk/ Jøder fejrer chanukka-festen på Rådhuspladsen i København http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3770
Anledningen til lystændingen var den jødiske chanukka-højtid, som jøder over hele verden fejrer i denne uge.

Festen fejres til minde om nogle dramatiske begivenheder i Israel i år 164 f.Kr.

Få år tidligere havde en syrisk konge vanhelliget templet i Jerusalem. Praktisering af jødiske traditioner blev forbudt, og deltagelse i afgudsdyrkelse og hedenske ceremonier påbudt.

Nogle jøder gjorde oprør mod dette forsøg på at udslette det jødiske folk, og i 164 f.Kr. lykkedes det at befri templet i Jerusalem.

Jøderne holdt derpå en genindvielsesfest af templet. Traditionen fortæller, at der ved denne fest skete det under, at lysestagen i templet brændte i otte dage, selvom der kun var olie nok til én dag.

Til minde om det fejrer jøder hvert år den otte dage lange chanukka-fest. Den første aften i chanukka tænder man ét lys i en speciel niarmet lysestage, den anden aften to lys og så videre, indtil alle otte lys er tændt på chanukkas sidste aften. Det niende lys bruges til at tænde de øvrige med.

Det Nye Testamente fortæller, at Jesus lige som alle andre jøder fejrede chanukka eller »festen for genindvielsen af templet«, som højtiden kaldes i Ny Testamente (Johannesevangeliet 10,22).

Den var den højtid, der torsdag aften af danske jøder og venner af det jødiske samfund blev markeret på Rådhuspladsen i København med taler og med tænding af den store chanukka-lysestage.

Chanukka-festen er ikke omtalt i Det Gamle Testamente, der blev skrevet før 164 f.Kr., og den har ingen direkte betydning i Ny Testamente. Det er derfor en af de jødiske højtider, som kristne traditionelt ikke har markeret.

Men da temaet for chanukka er glæden over, at det jødiske folk overlevede et af historiens mange forsøg på at udslette folket og dets egenart, har kristne god grund til at dele den jødiske glæde i chanukka-ugen. ]]>
info@ordetogisrael.dk (OrdetOgIsrael) Fri, 19 Dec 2014 12:00:00 +0100 http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3770
EU-Parlamentet støtter i princippet anerkendelse af Palæstina; Danmark afviser http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3769
Vedtagelsen vakte vrede i Israel og vil ikke gøre det lettere for EU at komme til at spille en væsentlig rolle i forsøget på at få fredsprocessen i gang igen.

På nogle punkter er Europa-Parlamentets resolution dog formuleret relativt mildt.

For det første fastslår den, at spørgsmålet om anerkendelse er op til de enkelte medlemslande af EU, og selv om resolutionen giver sin principielle støtte til sådan en anerkendelse, indeholder den ikke en direkte anbefaling af det (selv om adskillige medier fejlagtigt skriver det).

For det andet fastslår resolutionen, at en anerkendelse skal ske samtidigt (»hånd i hånd« hedder det i teksten) med fredsforhandlinger. Der er altså ikke tale om en ubetinget anerkendelse af Palæstina løsrevet fra fredsforhandlinger mellem parterne.

For det tredje siger resolutionen, at den palæstinensiske stats grænser skal fastsættes »på basis af 1967-grænserne«, altså ikke nødvendigvis være lig med 1967-grænserne. Det er en vigtig formulering, fordi den giver plads til Israels krav om ændringer i 1967-grænserne i forbindelse med en endelig fredsslutning.

For det fjerde gentager resolutionen EU’s sædvanlige formuleringer om, at Israel har krav på sikkerhed, og at en endelig tostatsløsning også skal indebære anerkendelse og sikkerhed for Israel.

På et vigtigt punkt er resolutionens tekst dog et nederlag for Israel: Resolutionen nævner intet om anerkendelse af Israel som en »jødisk stat«.

De forholdsvis milde formuleringer ændrer dog ikke ved, at Europa-Parlamentets vedtagelse er en diplomatisk sejr for palæstinenserne og et nederlag for Israel.

Vedtagelsen slutter sig til den række af opfordringer til anerkendelse af Palæstina, som forskellige parlamenter i Europa har vedtaget i de seneste måneder.

Parlamentsvedtagelserne er dog kun anbefalinger. Af EU-landene har kun regeringen i Sverige brudt med den fælles politik og reelt anerkendt Palæstina.

Et stort flertal i det danske Folketing afviste ved førstebehandlingen den 11. december et forslag fra Enhedslisten og SF om at pålægge regeringen at anerkende Palæstina.

På to måder var det danske forslag meget vidtgående.

1) Angivelsen af Palæstinas grænser: Selve forslaget fra Enhedslisten og SF bruger det uklare udtryk »inden for grænserne fra før 1967«, men i bemærkningerne til forslaget gøres udtrykkeligt opmærksom på, at forslagsstillerne mener »det territorium, som er defineret af grænserne fra før 6-dages-krigen i 1967, dvs. et territorium omfattende Vestbredden, inklusive Øst-Jerusalem, og Gaza-striben med tilhørende kystområde«.

Det betyder, at det danske forslag ikke blot kræver anerkendelse af en palæstinensisk stat, men også kræver, at Israel trækker sig tilbage fra jødernes helligste sted, Vestmuren, og fra det jødiske kvarter i Jerusalems gamle bydel, som bortset fra 1948-1967 altid har været jødisk.

Når det gælder grænserne er det danske forslag mere vidtgående end selv den svenske anerkendelse (som ikke har defineret Palæstinas grænser).

2) Manglende sammenknytning med fredsforhandlinger: Forslaget pålægger regeringen at anerkende Palæstina uden at stille krav om fredsforhandlinger. Anerkendelsen skal bare ledsages af en »opfordring« til parterne om at »arbejde for fred«.

Dermed er forslaget langt mere vidtgående end både Europa-Parlamentets og for eksempel det spanske parlaments vedtagelser, der sammenkæder en anerkendelse af Palæstina med en forhandlingsløsning. ]]>
info@ordetogisrael.dk (OrdetOgIsrael) Thu, 18 Dec 2014 12:00:00 +0100 http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3769
Meningsmåling: Hamas ville vinde palæstinensisk valg http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3768
Hamas ville få 36 procent af stemmerne ved et parlamentsvalg nu mod Fatahs 34 procent.

Inden Gaza-krigen i juli-august stod Fatah stærkere end Hamas (40 mod 32 procent). Men en meningsmåling fra september viste, at krigen havde vendt op og ned på det, så støtten til Hamas var vokset. Den ny måling viser, at det billede ikke kun var en kortvarig reaktion på krigen. I dag er Hamas det største parti blandt palæstinenserne.

Tendensen er endnu tydeligere, hvis der i dag skulle være præsidentvalg mellem Fatah-leder og nuværende præsident Mahmoud Abbas og Hamas’ leder Ismail Haniyeh. Det valg ville Haniyeh vinde stort med 53 procent mod Abbas’ 42 procent.

Tilfredsheden med Abbas er faldet markant fra 50 procent før Gaza-krigen til 39 procent i september og nu kun 35 procent.

Den eneste Fatah-leder, der ville kunne slå Hamas’ Ismail Haniyeh i et præsidentvalg, er den terrorfængslede Marwan Barghouti.

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvad der er den mest effektive vej til ophævelse af den israelske besættelse og oprettelse af en palæstinensisk stat. 42 procent svarer væbnet kamp, 28 procent en ikke-voldelig folkelig opstand, og kun 26 procent svarer forhandlinger.

Et stort flertal af palæstinenserne afviser terrorgruppen »Islamisk Stat«. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 19 procent af palæstinenserne i Gaza siger, at IS repræsenterer sand islam. På Vestbredden er tallet ’kun’ 8 procent. ]]>
info@ordetogisrael.dk (OrdetOgIsrael) Mon, 15 Dec 2014 12:00:00 +0100 http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3768
Terroristernes nye våben: syre http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3767
Men en palæstinenser, der også stod ved krydset, gik hen til bilen og kastede en flaske eller en kop med syre ind i hovedet på personerne i bilen.

Faderen, der kørte bilen, moderen og deres tre piger i alderen 8-10 år og en niece, der også var med i bilen, blev alle såret af syren. Også den israeler, der tog på stop, blev ramt af syren og såret.

Forbipasserende israelere stoppede op for at hjælpe familien, og en af dem skød og sårede terroristen, der blev alvorligt såret.

Både ofrene og terroristen blev kørt til behandling på hospitaler i Israel. ]]>
info@ordetogisrael.dk (OrdetOgIsrael) Sun, 14 Dec 2014 12:00:00 +0100 http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3767
Palæstinensisk minister dør af hjerteanfald under sammenstød med soldater http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3766
Straks efter ministerens død svirrede det med modstridende rygter om årsagen til dødsfaldet. Obduktionen, der blev udført med deltagelse af både israelske og palæstinensiske retsmedicinere viste, at dødsårsagen var et hjertetilfælde udløst af en stresssituation.

Den israelske retsmediciner dr. Hen Kugel, fortalte torsdag morgen til Ynet, at Abu Ein i forvejen led af dårligt hjerte. Under sammenstødet greb en soldat rundt om halsen på ham, og det kan ifølge den israelske retsmediciner have fremkaldt den ophidselse, der resulterede i hjerteanfaldet.

Kugel siger til Ynet, at de palæstinensiske retsmedicinere er enige i konklusionen om, at dødsårsagen er et hjertetilfælde udløst af stress.

Dødsfaldet vakte stor vrede blandt palæstinenserne. Selvstyrepræsident Mahmoud Abbas kaldte det for »barbarisk«, og udenrigsminister Riyad Al-Maliki sagde, at Israel vil komme til at betale dyrt for »mordet« på Abu Ein.

Torsdag morgen var der uroligheder flere steder på Vestbredden, og de israelske myndigheder frygter flere uroligheder i forbindelse med begravelsen senere på formiddagen.

Ziyad Abu Ein var 55 år. Han var minister i den palæstinensiske regering med ansvar for spørgsmål vedrørende bosættelser og sikkerhedsbarrieren.

Han var dømt for at have deltaget i en palæstinensisk terrorgruppe, der 14. maj 1979 anbragte en bombe i Tiberias. To personer blev dræbt.

Kort efter bombeangrebet flygtede han til USA, men i februar 1981 besluttede en amerikansk domstol at udlevere ham til Israel. Her blev han idømt livsvarigt fængsel for bombeangrebet, men allerede i 1985 blev han løsladt i en fangeudveksling. Han har aldrig indrømmet medvirken i bombeangrebet i Tiberias. ]]>
info@ordetogisrael.dk (OrdetOgIsrael) Thu, 11 Dec 2014 12:00:00 +0100 http://www.OrdetOgIsrael.dk/nyheder.php?action=laesnyhed&id=3766